HRus

אנשים זה הכל

אנו עורכים אירועים מסוגים שונים למנהלי משאבי אנוש מכל הסוגים: משאבי אנוש, רווחה ארגונית, גיוס עובדים, הדרכה ולמידה, פיתוח ארגוני, שכר ועוד...

כנסים

כאן תוכלו להתעדכן ולצפות בכל פרטי הכנסים המתוכננים, ואלו שכבר היו.

28/10/2021

RE – Coding the Future of HR

תפקיד משאבי אנוש והשפעתם של השינויים וההתפתחויות על כל אחת מהדיסציפלינות במשאבי האנוש

20/12/2021

כנס חדשנות בגיוס

תפקיד משאבי אנוש והשפעתם של השינויים וההתפתחויות על כל אחת מהדיסציפלינות במשאבי האנוש

20/12/2021

כנס דיני עבודה

תפקיד משאבי אנוש והשפעתם של השינויים וההתפתחויות על כל אחת מהדיסציפלינות במשאבי האנוש

21/12/2021

כנס רווחה וחווית עובד

תפקיד משאבי אנוש והשפעתם של השינויים וההתפתחויות על כל אחת מהדיסציפלינות במשאבי האנוש

גלריה

מה אומרים משתתפים בכנסים קודמים?

בין המשתתפים בכנסים שלנו

יצירת קשר